A

Aukce výtvarných děl

umělců symposia Cesta mramoru

Jak může umělec přispět na dobrou věc? Prodat svoje dílo a výdělkem přispět. Ze získaných peněz chceme pomoct financovat náklady spojené s ubytováním uprchlíků, kterým válka vzala domovy a přišli do našeho údolí Berounky.

Poaukční prodej

Rozhodli jsme se nevydražená sochařská díla nabídnout k poaukčnímu prodeji, který bude trvat 1 měsíc od aukce - do 28.5. 2022.

Ceny v poaukčním prodeji jsou o 10% vyšší než vyvolávací cena v aukci. Výtěžek prodeje bude také věnován na podporu ubytování uprchlíků, kterým válka vzala domovy a přišli do našeho údolí Berounky.

Pokud máte zájem o některé umělecké dílo kontaktujte nás na emailu symposium@cestamramoru.cz

Sochařské symposium žije v této krajině mramoru již dvacet let. Příští rok se, po krátké pauze, uskuteční osmý ročník. Sochařské umění pomáhá k pochopení krajiny, propojuje ty, kteří z místního kamene - mramoru, tvoří sochy a ty, kteří zde žijí a výtvarné umění vnímají v tomto svém domově. Sochy, které při symposiu vznikly, spojují 2 města a díky tomu vznikla volně přístupná venkovní galerie.

Umění může něčemu napomoci. A o těchto myšlenkách se bavíme a diskutujeme i nyní, kdy se zdá, že doba není umění příliš nakloněna. Jedno latinské přísloví říká: Inter arma silent musae - když jsou slyšet zbraně, múzy mlčí. Ale to nemusí být vždy. Umění může vždy mluvit a může pomáhat.

Chceme pomoci v dnešní době, kdy lidé utíkají před válkou. Chystáme proto aukci výtvarných děl sochařů, kteří se zúčastnili předchozích ročníků sochařského symposia a jejich sochy zde v kraji zůstávají. Na aukci každý věnoval své současné dílo, které bude 28. dubna vydraženo a získané finanční prostředky pomohou lidem, kteří do tohoto regionu uprchli před válkou.

president Sdružení Cesta mramoru sochař Petr Váňa

Jiří Kačer

bez názvu

1

Sochař Jiří Kačer vytvořil v roce 2003 na symposiu Cesta mramoru sochu Fragment ze suchomastského mramoru. Již v tomto roce o něm napsala kunsthistorička Magdalena Juříková: „ Jiří Kačer je spjat s děním kolem kamenné skulptury už téměř dvacet let. Nejenže sám v tomto oboru patří ke špičce, ale navíc iniciuje řadu významných událostí a sympózií“. Socha, kterou věnoval do této aukce, navazuje na téma, které zpracovává v mnoha druzích kamene: pískovci, opuce i mramoru. Jeho rukopis opakujícího se vzoru, část z většího celku, je zde proveden v žule. V současnosti se věnuje i práci s reliéfním ztvárněním papíru formou frotáže. Do aukce věnoval také jeden z těchto rozměrných listů.

Katalogové číslo: 1
Vyvolávací cena: 5000 Kč
Cena poaukční prodej: 5500 Kč
Materiál: frotáž
Rozměry: 50 x 70 cm
Web umělce

Jiří Kačer

Fragment (2021)

2

Socha Fragment navazuje na téma, které zpracovává v mnoha druzích kamene: pískovci, opuce i mramoru. Autorův rukopis opakujícího se vzoru, část z většího celku, je zde proveden v žule.

Katalogové číslo: 2
Vyvolávací cena: 25000 Kč
Cena poaukční prodej: 27500 Kč
Materiál: žula
Rozměry: 60x29x11 cm
Web umělce

Vydraženo Jaroslav Řehna - Prstenec

Jaroslav Řehna

Prstenec

3

Sochař Jaroslav Řehna vytvořil na prvním ročníku symposia sochu Na cestě, která je umístěna na začátku Cesty mramoru. Je ze tří bloků suchomastského mramoru. Celé symposium je navrženo jako spojnice dvou historických památek, barokní sochy Kalvárie v Dobřichovicích a rotundy svatého Martina v Karlíku. Jan Řehna žije v Dobřichovicích a jeho tvorba v mramoru i žule je spjata s jeho přáteli Jiřím Saifertem a Janem Koblasou. Pro tuto aukci věnoval sochu ze sliveneckého mramoru, materiálem tohoto kraje a tohoto symposia.

Katalogové číslo: 3 - vydraženo
Vyvolávací cena: 30000 Kč
Rozměry: slivenecký mramor

Vydraženo Petr Váňa - vitráže

Petr Váňa

vitráže

4

Sochař Petr Váňa založil symposium Cesta mramoru v roce 2003 a doposud je jeho organizátorem. Svou sochou: Velký příběh, do kterého lze vstoupit, se zúčastnil prvního ročníku. Je vytesaná ze dvou bloků sliveneckého mramoru a lze touto sochou opravdu projít, vstoupit do ní. Jeho sochy jsou jako příběhy, vznikající během měsíců, ale i let. Na příběhu obnovy sochařské památky, Mariánském sloupu pro Staroměstské náměstí, v Praze pracoval 25 let. Na sousoší Géniů pro Národní muzeum 9 let. Příští rok se bude konat 8. ročník sochařského symposia a zároveň oslavíme 20 let od jeho založení. Petr Váňa tvoří kamenné sochy, mozaiky, sochy ze dřeva i návrhy vitráží pro liturgické prostory. Do této aukce věnoval 3 vitráže a mramorovou sochu Pieta, která se vztahuje k současným událostem v Mariupolu.
Vitráže budou draženy samostatně

Katalogové číslo: 4 - vydraženo
Vyvolávací cena: 20000 Kč Vydražena byla vitráž č. 2. Ostatní jsou uvolněny do poaukčního prodeje.
Rozměry: 52 x 52 cm
Web umělce

Vydraženo Petr Váňa - Pieta

Petr Váňa

Pieta

5

Socha Pieta se a vztahuje k současným událostem v Mariupolu.

Katalogové číslo: 5 - vydraženo
Vyvolávací cena: 60000 Kč
Materiál: mramor
Rozměry: výška cca 48 cm
Web umělce

Jan Koblasa

Pieta

6

Sochař Jan Koblasa přijal pozvání na první ročník sochařského symposia Cesta mramoru v Dobřichovicích, který se konal v roce 2003. Ve svých tehdy 71 letech byl významný umělec, autor mnoha velkých sochařských realizací a profesor sochařství na Akademii v Německém Hamburku. Svými díly byl zastoupen v mnoha světových galeriích. Především byl ale sochař, který pracuje s kamenem a má obrovské zkušenosti ze světových symposií, kde realizoval velké projekty. To, že přijal pozvání na první ročník symposia zde, bylo také přátelství se sochaři a teoretiky, kteři zde žijí a kteří stáli u zrodu této myšlenky. Sochař Jiří Saiert, Jaroslav Řehna, kunsthistorička Hana Saifertová a teoretička a kunsthistorička Magdalena Juříková. S Janem Koblasou jsem mohl tvořit společně se rodící koncepci právě založeného symposia v údolí řeky Berounky, kde je doma mramor. Jan Koblasa zde vytvořil monumentální pětimetrovou sochu Velký divák ze suchomastského mramoru. Následující rok vznikla první část sochařského chodníku, spojující Dobřichovice a Karlík. Byly zde instalovány sochařská díla prvního ročníku. Jan Koblasa byl v té době také jmenován profesorem pražské Akademie výtvarných umění. Žil v Praze i Hamburku, a společně s volnou tvorbou vznikaly i práce pro nově vznikající projekty sakrálních staveb. V roce 2006 vytvořil také tuto zde vystavenou sochu Piety z anröchtského dolomitu. Poprvé byla vystavena v roce 2006 na společné výstavě sochařů symposia Cesta mramoru v Chodovské tvrzi 2006. Jan Koblasa se věnoval sochařství, grafice, malířství. Především však tvořil z kamene a jedna z jeho velkých soch, Velký divák, je součástí naší zdejší krajiny.

Katalogové číslo: 6
Vyvolávací cena: 250000 Kč
Cena poaukční prodej: 275000 Kč
Rozměry: výška 50 cm

Osamu Ishikawa

 

7

Japonský sochař Osamu Ischikawa pracuje v kameni a ve dřevě. Podle tradičního japonského názoru do kamene příliš nezasahuje, ale sestavuje a instaluje z bloků skupiny a stavby, navazující na krajinu a své okolí. Osamu byl v České republice již na dvou symposiích. V roce 1991 pracoval na symposiu v Hořicích v Podkrkonoší s pískovcem, kde vytvořil kompozici z pěti mohutných kamenů. Díky přátelství se sochařem Jiřím Seifertem a Hanou Seifertovou byla domluvena jeho účast na symposiu v Dobřichovicích v roce 2005. Vytvořil zde z osmi velkých bloků sliveneckého mramoru sochu kompozici Pilgrimage. Jeho „Putující“ kameny zůstaly na břehu řeky Berounky, kde se naprosto sžily s touto krajinou. Osamu věnoval organizátorovi symposia několik kreseb a kamenných skic, které vytvořil z místního kamene. Tyto tři velké kresby nyní věnujeme do aukce na podporu uprchlíkům z Ukrajiny, kteří doputovali do naší krajiny údolí řeky Berounky.

Kresby budou draženy jednotlivě

Katalogové číslo: 7
Vyvolávací cena: 20000 Kč
Cena poaukční prodej: 22000 Kč
Rozměry: 110 x 75 cm

Čestmír Suška

Lišák

8

Sochař Čestmír Suška pracuje se železem, dřevem, keramikou, sklem, vytváří kresby i grafiku. Je jeden ze zakladatelů umělecké skupiny Tvrdohlaví. Žije v Praze - Řeporyjích, kde založil a organizuje umělecké studio Bubec. Na sochařské symposium v Dobřichovicích přijal pozvání v roce 2005 a vytvořil zde svou velkou sochu z kamene, sliveneckého mramoru. Vertikální dutá socha z 21 vrstev kamenů se jmenuje Světluščí dům. Projekt umístění soch z jednotlivých ročníků zpracovali dva architekti. První část navrhl Ing. Architekt Petr Starčevič a druhou část, která začíná v místě, kde sochařský chodník opouští zástavbu a prochází krajinou, navrhlo studio Ranný Architects. Socha Čestmíra Sušky je umístěna jako první socha, která otevírá cestu do volné krajiny. Do aukce výtvarných děl sochařů symposia Cesta mramoru věnoval keramickou sochu Lišák.

Katalogové číslo: 8
Vyvolávací cena: 20000 Kč
Cena poaukční prodej: 22000 Kč
Materiál: pálená hlína
Rozměry: 19 cm
Web umělce

Vydraženo Marie Šeborová - Žlutá figura

Marie Šeborová

Žlutá figura

9

Sochařka Marie Šeborová se zúčastnila druhého ročníku symposia a vytvořila zde ze sliveneckého mramoru kámen s oboustranným vysokým reliéfem Pomony. Marie je účastnicí 36 sochařských symposií, kde pracovala v mramoru, opuce i jiných materiálech. Věnuje se také kresbě a sochařskému portrétu. Její profesor na AVU byl Jan Hendrych, se kterým se zde na symposiu znovu setkala. Pro aukci výtvarných děl sochařů dobřichovického symposia věnovala mramorovou sochu Žlutá figura.

Katalogové číslo: 9 - vydraženo
Vyvolávací cena: 15000 Kč
Materiál: mramor
Rozměry: výška 40 cm
Web umělce

Jan Hendrych

 

10

Sochař Jan Hendrych je další z velkých českých sochařů, kteří tvoří z kamene a také sochař, který ovlivnil další generace jako profesor Akademie výtvarných umění v Praze. V Dobřichovicích vytvořil, na druhém ročníku symposia v roce 2005, sochu Kolotoč ze sliveneckého mramoru. Jan Hendrych letos oslavil svou retrospektivní výstavou v galerii Klenová své 85. narozeniny a tvoří dál. Modeluje nyní sochy světců a realizuje je v materiálech jako je beton, kámen nebo keramika. Do aukce výtvarných děl na podporu Ukrajinským uprchlíkům před válkou, věnoval sochu Světice. Je to zlacená keramika.

Katalogové číslo: 10
Vyvolávací cena: 45000 Kč
Cena poaukční prodej: 49500 Kč
Materiál: zlacená keramika
Rozměry: výska 55 cm

Barbora Chládková – Hapalová

V předklonu

11

Sochařka Barbora Chládková – Hapalová studovala sochu na Akademii výtvarných umění v Praze, v Ateliéru Jana Hendrycha. Na sochařském symposiu v Dobřichovicích se potkává s dílem jejího profesora její figurální socha Očekávání. Barbora ji v létě 2009 na 4. ročníku vytesala z šedého mramoru. Tento blok kamene byl přivezen do Dobřichovic z lomu Svatá Anna z Francie. Některé sochy na Cestě mramoru jsou ze zahraničních materiálů, která věnovala zdejší firma na zpracování kamene – Mramor Slivenec. Proto se na Cestě mramoru potkávají naše české materiály i s kameny z jiných lokalit. Sochařka Barbora Chládková – Hapalová tvoří figurativní sochy z kamene z italské Carrary i z českého pískovce, má ale také velice blízko ke keramice. Do této aukce výtvarných děl věnovala keramickou sochu V předklonu.

Katalogové číslo: 11
Vyvolávací cena: 20000 Kč
Cena poaukční prodej: 22000 Kč
Materiál: Patinovaná keramika
Web umělce

Vydraženo František Svátek - Kinetická fontána (2005)

František Svátek

Kinetická fontána (2005)

12

Sochař František Svátek je autorem mnoha realizací kinetických soch ve veřejném prostoru. Ve svých sochách používá k rozpohybování kamenných bloků, kovových i dřevěných částí vodu, nebo proudění vzduchu. V roce 2007 přijal pozvání na 3. ročník symposia v Dobřichovicích. Vytvořil zde ze 6 bloků sliveneckého mramoru a 4 dřevěných ploch vysokou sochu s názvem Geometrie růstu. Do aukce výtvarných děl, na podporu uprchlíků z Ukrajiny věnoval funkční model kinetické fontány.

Katalogové číslo: 12 - vydraženo
Vyvolávací cena: 20000 Kč
Materiál: mramor, černá žula na nerezovém podstavci
Rozměry: 22 x 40 x 34 cm

Jura Pliěštík

 

13

Sochař Jura Plieštik vytvořil v roce 2009 na 4. ročníku symposia v Dobřichovicích sochu Elementární postava. Je to pět metrů vysoká socha ze čtyř bloků bílého mramoru. Jura Plieštik byl odborným asistentem pražské AVU, ale vyučuje sochařství také v Dánsku. Pracuje z kovu, kamene a své sochy provází svou básnickou tvorbou. Zabývá se také grafikou a do této aukce výtvarných děl věnoval dva grafické listy.

Grafické listy se budou dražit jednotlivě.

Katalogové číslo: 13
Vyvolávací cena: 5000 Kč
Cena poaukční prodej: 5500 Kč
Rozměry: 20 x 22 cm

Michal Šarše

Hlava Oidipa

14

Sochař Michal Šarše své díla tvoří v podstatě ze všech dostupných materiálů, ale jeho hlavní doménou je přeci jen kámen a kov. Na sochařském symposiu v Dobřichovicích vytvořil v roce 2011 rozměrnou sochu Ostatek, kde kombinuje velké bloky sliveneckého mramoru s drobnými mramorovými soškami „ostatků“ vloženými do rozměrné kovové konstrukce. Svá díla prezentuje na mnoha samostatných výstavách a na kolektivních výstavách umělecké skupiny Corpora S. Pro tuto aukci sochařů symposia Cesta mramoru věnoval větší sochu Hlava Oidipa, která je zpracována v typickém výrazu sochaře Michala Šaršeho z kovu a tmavého kosořského mramoru.

Katalogové číslo: 14
Vyvolávací cena: 60000 Kč
Cena poaukční prodej: 66000 Kč
Materiál: železo kámen
Rozměry: výška 70 cm
Web umělce

Štěpán Málek

Červený reliéf

15

Štěpán Málek je sochař, muzikant, básník a organizátor výtvarného dění. Na sochařském symposiu v Dobřichovicích vytvořil kamennou kompozici Zátiší z pěti bloků šedého francouského mramoru. Byl účastníkem 5. ročníku symposia v roce 2011. Pro aukci výtvarných děl kterou nyní chceme věnovat na pomoc těm, kterí prchají před válkou na Ukrajině, věnoval Červený reliéf, který vytvořil před 18 lety u příležitosti narození svého syna.

Katalogové číslo: 15
Vyvolávací cena: 25000 Kč
Cena poaukční prodej: 27500 Kč
Rozměry: výška 55 cm

Monika Immrová

 

16

Sochařka Monika Immrová přijala pozvání na 5. ročník sochařského symposia, který proběhl v roce 2011. Symposium probíhá měsíc uprostřed léta na břehu Berounky, kde vznikají kamenná sochařská díla. Následující rok jsou osazeny na sochařské cestě z Dobřichovic do Karlíku. Monika Imrová vytvořila sochu Odpočívadlo, z šedého mramoru. Tento blok kamene byl přivezen do Dobřichovic z lomu Svatá Anna z Francie. Je umístěn na bloku bílého mramoru Camfanár. Sochařka se zabývá materiály jako je kámen, ale i beton, ve svých volných sochách a plastických reliéfech. Do aukce výtvarných děl nyní věnovala grafický list.

Katalogové číslo: 16
Vyvolávací cena: 20000 Kč
Cena poaukční prodej: 22000 Kč

Rostislav Jacko

 

17

Sochař Rastislav Jacko spolupracoval jako asistent na AVU s profesorem Janem Hendrychem. Byl pozván k účasti na 6. ročníku sochařského symposia v Dobřichovicích v roce 2017. Zde opracoval do podoby velkého lapidárního kamene blok sliveneckého mramoru a nazval jej Klín. Pro dnešní aukci věnoval dva grafické listy.

Grafické listy se budou dražit jednotlivě.

Katalogové číslo: 17
Vyvolávací cena: 5000 Kč
Cena poaukční prodej: 5500 Kč

Ivana Junková

kresba na skle

18

Ivana Junková a Jan Slovenčík studovali na VŠUP obor sochařství a Ivana byla poté odbornou asistentkou profesora Kurta Gebauera. Zabývají se volnou tvorbou, instalací soch v krajině a organizací výtvarných akci. Tato sochařská dvojice vytvořila společně na 6. ročníku symposia v Dobřichovicích sochu ze sliveneckého mramoru s názvem Žralok červený. Umístění kamenné žraločí ploutve do proudu řeky Berounky nebylo uskutečnitelné a proto i tato socha „plave krajinou“, spolu s ostatními sochami, podél sochařského chodníku dlážděného mramorem, žulou i řevnickým křemencem. Do aukce výtvarných děl nyní věnovali každý jedno své dílo. Ivana Junková kresbu na skle a Jan Slovenčík kresbu z cyklu známých osobností.

Katalogové číslo: 18
Vyvolávací cena: 10000 Kč
Cena poaukční prodej: 11000 Kč
Materiál: kresba na skle / tři vrstvy
Rozměry: 56x92 cm

Vydraženo Jan Slovenčík - Ze série významných osobností

Jan Slovenčík

Ze série významných osobností

19

Ivana Junková a Jan Slovenčík studovali na VŠUP obor sochařství a Ivana byla poté odbornou asistentkou profesora Kurta Gebauera. Zabývají se volnou tvorbou, instalací soch v krajině a organizací výtvarných akci. Tato sochařská dvojice vytvořila společně na 6. ročníku symposia v Dobřichovicích sochu ze sliveneckého mramoru s názvem Žralok červený. Umístění kamenné žraločí ploutve do proudu řeky Berounky nebylo uskutečnitelné a proto i tato socha „plave krajinou“, spolu s ostatními sochami, podél sochařského chodníku dlážděného mramorem, žulou i řevnickým křemencem. Do aukce výtvarných děl nyní věnovali každý jedno své dílo. Ivana Junková kresbu na skle a Jan Slovenčík kresbu z cyklu známých osobností.

Katalogové číslo: 19 - vydraženo
Vyvolávací cena: 10000 Kč
Materiál: datová kresba
Rozměry: 100x70 cm

Radomír Dvořák

PYRAMIDA FORUM, MMXVII (2017)

20

Radomír Dvořák je sochař žuly. A také do dnešní aukce žulovou sochu věnoval. Má název Pyramida Forum. Vytvořil ji v roce 2017 ze čtyř kvádrů lipnické žuly. Tato socha kombinuje lapidární geometii a linie ženského těla a tváře stejně, jako jeho rozměrná socha, kterou vytvořil na symposiu v Dobřichovicích tři roky před tím. Zde ja na sochařském chodníku od roku 2014 jeho sousoší ze dvou bloků bílého mramoru, který byl přivezený z Istrie.

Socha získala přirozenou patinu tím, jak ji měl autor vystavenou venku. Je možné se domluvit na přebroušení, pokud by měla být umístěna v interiéru.

Hmotnost cca 250 kg (jeden segment = 60 až 70 kg)

Katalogové číslo: 20
Vyvolávací cena: 60000 Kč
Cena poaukční prodej: 66000 Kč
Materiál: žula lipnická a Horka
Rozměry: výška 90 cm
Web umělce

Petr Novák

 

21

Sochař Petr Novák modeluje sochy žen a sochy s motivy zvířat, především koní z hlíny a poté je realizuje v bronzu, nebo v kameni. Ve svých rozměrných realizacích i komorní plastice pracuje s různými druhy mramorů i pískovců. Na 7. ročníku symposia vytvořil z bloku sliveneckého mramoru kompozici hlavy koně a ženy. Petr Novák věnoval do této aukce modelovanou figuru ženy, která je odlita do bronzu.

Katalogové číslo: 21
Vyvolávací cena: 50000 Kč
Cena poaukční prodej: 55000 Kč
Materiál: bronz
Rozměry: výška 52 cm
Web umělce

Hiromi Nakagawa

Bílý pták

22

Na sedmý ročník symposia Cesta mramoru v roce 2017 přijala pozvání japonská sochařka Hiromi Nakagawa. Tato sochařka, která pracuje převážně s kamenem, studovala v Japonsku a v Čechách na Akademii výtvarných umění. Nyní žije a tvoří v Čechách. Na sochařském chodníku v polovině vzdálenosti mezi Dobřichovicemi a Karlíkem můžete projít jejím dílem, které je součástí chodníku v podobě malé zahrady sochařských tvarů. Její dílo se jmenuje Mikrokosmos a tvoří jej sedm kamenů ze sliveneckého a suchomastského mramoru. Do dnešní aukce věnovala sochu Pták. Je vytesána z jednoho kusu carrarského mramoru.

Slovo autorky: Tématem ptáků jsem se poprvé začala spontánně zabývat až v době, kdy jsem se přestěhovala z Japonska do České republiky. Pro mě pták znamená především symbol svobody; let překonávající hranice na zemi i hranice v srdci.

Katalogové číslo: 22
Vyvolávací cena: 20000 Kč
Cena poaukční prodej: 22000 Kč
Materiál: carrarský mramor
Rozměry: 54 x 33 x 12 cm (cca)

Stanislav Kolíbal

 

23

Sochař Stanislav Kolíbal přijal pozvání na sedmý ročník sochařského symposia, kde jeho sochu V Průběhu času podle jeho sádrového modelu realizovali sochaři Petr Váňa a Radomír Dvořák. Je z bloku sliveneckého mramoru. Stanislav Kolíbal vytvořil několik těchto sádrových soch v šedesátých letech, kdy pro něj byl tento materiál jedním z klíčových vyjadřovacích prostředků. Tyto sochy byly mnohokráte vystaveny v zahraničních i českých galeriích. Nyní byla jedna podle modelu převedena pod jeho vedením do kamene ve větším měřítku a stala se součástí krajiny symposia v údolí řeky Berounky. Profesor Stanislav Kolíbal se vytvořil v nedávné době sérii abstraktních akvarelů. Jeden tento akvarel nyní věnuje do aukce na podporu ukrajinských uprchlíku, pořádaných sdružením sochařského symposia Cesta mramoru.

Katalogové číslo: 23
Vyvolávací cena: 45000 Kč
Cena poaukční prodej: 49500 Kč
Materiál: akvarel

Forma aukce

Pořadatelem aukce je sdružení Symposium Cesta mramoru. Aukce bude pořádána britským způsobem - tedy nejvyšší příhoz vyhrává. Dražit se bude pouze na místě: 28. dubna 2022 od 19h v restauraci Panská zahrada v Dobřichovicích. Od 23. dubna do 26. dubna bude v salonku restaurace Panská zahrada předaukční výstava děl věnovaných do aukce.

Na co bude použit výtěžek aukce

Ze získaných peněz chceme pomoct financovat náklady spojené s ubytováním uprchlíků, kterým válka vzala domovy a přišli do našeho údolí Berounky.

Virtuální prohlídka předaukční výstavy

Autor: Tom Zástěra, virtualni-prohlidky.online

Kontakt

Zájemci o dražbu se mohou přihlašovat na emailu symposium@cestamramoru.cz